V torek, 23. marca 2010 smo imeli občni zbor, katerega se je udeležilo 40 članov, ki so imeli pooblastila od dodatnih 77. članov. 117 glasov je predstavljalo le 28 % vseh članov, kar ni zadostovalo za sprejem novih društvenih pravil. Glede na dikcijo 39. člena trenutno veljavnih Pravil DBL z dne 25. 9. 1997, mora o spremembi pravil glasovati večina vseh članov društva. Verifikacijska komisija je tako predlagala, prisotni na občnem zboru pa potrdili, pisno glasovanje o sprejemu novih društvenih Pravil po pošti za čas od 29. 3. do vključno 2. 4. 2010. Glasovanje je potekalo, pravila so bila izglasovana, a zaradi pomanjkljive pravne dikcije na glasovnici in dodatnih navodil upravne enote moramo na podlagi mnenja UE Ljubljana glasovanje ponoviti.

Izvršni odbor je v Pravila DBL vključil, s strani Upravne enote Ljubljana, predlagane popravke. Obstoječa Pravila in čistopis novih Pravil si lahko ogledate na društveni spletni strani. Izvršni odbor DBL je na svoji 5. seji dne 4. novembra 2010 izglasoval sklep o ponovnem sklicu občnega zbora s predlagano točko Sprejem Pravil Društva bibliotekarjev Ljubljana. Glasovanje bo potekalo dopisno v času od 11. do 19. novembra 2010. Za članice verifikacijske komisije so bili potrjene: Veronika Potočnik, Martina Kerec in Minca Brate. Da bomo društvena pravila uskladili z zakonodajo, vas vljudno prosimo, da izpolnite glasovnico, ki smo vam jo poslali po pošti in jo lastnoročno podpisano:

  • pošljete na društveni naslov: Društvo bibliotekarjev Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana (velja poštni žig) ali
  • skenirano pošljete po elektronski pošti tajnici društva na e-naslov: veronika.potocnik@nuk.uni-lj.si (velja datum odpošiljanja).

O sprejemu novih pravil mora glasovati večina vseh članov društva, zato vas prosim, da glasovnico nemudoma izpolnite in odpošljete.

(Skupno 77 obiskov, današnjih obiskov 1)