Kako se včlanim?

Novi člani in članice

Knjižničarke in knjižničarje, bibliotekarje in bibliotekarke, študentke in študente bibliotekarstva in sorodnih smeri, profesorice in profesorje ter vse ostale, ki čutite pripadnost bibliotekarski stroki vabimo, da se včlanite v Društvo bibliotekarjev Ljubljana.

Včlanite se tako, da posredujete izpolnjeno pristopno izjavo na e-poštni naslov: info@dbl.si ali v fizični obliki na naslov društva in nakažete znesek članarine na društveni TRR naslov (navodila v nadaljevanju).

Po prejemu plačila članarine in na podlagi prejete pristopne izjave, vam bomo izdali člansko izkaznico, ki jo boste prejeli na domač naslov.

Kot član/ica Društva bibliotekarjev Ljubljana se lahko vključite v vse aktivnosti v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), vključno z včlanitvijo v sekcije. (Povabilo k včlanitvi v sekcije in pristopna izjava za sekcije).

Podaljšanje članstva

Članstvo vsako koledarsko leto obnovite tako, da poravnate članarino. V primeru, da ne želite več biti član/ica, je to potrebno sporočiti na info@dbl.si. Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in društvenimi pravili članom z neporavnanimi obveznostmi članstvo preneha in so brisani iz vseh članskih seznamov.

Plačilo članarine

Vabimo vas, da v začetku vsakega koledarskega leta obnovite članstvo. Članarina vključuje tudi prejemanje revije Knjižnica. Članarine Društva bibliotekarjev Ljubljana, za koledarsko leto 2024, znaša:

 • za zaposlene 25,00 EUR*,
 • za upokojene knjižnične delavce 16,00 EUR*,
 • za študente bibliotekarstva 16,00 EUR*.
  *Vsi zneski so brez DDV. DBL ni zavezanec za DDV.

Za pomoč pri plačilu vam ponujamo QR kode (2024):

Plačila članarine so oproščeni:

 • častni člani DBL in ZBDS,
 • brezposelni iskalci zaposlitve (s potrdilom ZRSZ) z bibliotekarsko izobrazbo ali opravljenim bibliotekarskim izpitom,
 • invalidne osebe (zaposlene v knjižnicah, študenti bibliotekarstva ali upokojeni knjižnični delavci) z dokazilom.

Plačilo članarine je možno le z nakazilom na TRR račun društva.
Podatki za nakazilo:
Društvo bibliotekarjev Ljubljana,
Trg republike 3, Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 2027 592
BIC KODA: HDELSI22

Priporočen sklic je 00 2024. Položnic ne pošiljamo.

Izkaznico (ob včlanitvi) in nalepkico (ob podaljšanju članstva) prejmete pri poverjeniku v vaši knjižnici (velja za MKL, NUK) oz. vam jo pošljemo na domači naslov.

Za vse dodatne informacije stopite v stik z blagajničarko dr. Majo Peteh, telefon 01 320 3545, e-naslov: maja.peteh@gozdis.si.

Pravice in dolžnosti članov/ic

Z včlanitvijo v Društvo bibliotekarjev Ljubljana pridobite:

 • pravico in dolžnost sodelovati na vsakoletnemu Zboru članov Društva, razpravljati in glasovati o delovanju društva, voliti vodstvo;
 • možnost kandidirati in biti izvoljeni v organe društva;
 • pravico do udeležbe na društvenih aktivnostih, ki so večinoma brezplačne;
 • zagotovljeno prejemanje strokovne in znanstvene revije Knjižnica:
 • nižjo kotizacijo na večini dogodkov v organizaciji ZBDS;
 • možnost kandidirati in biti izvoljeni v organe ZBDS;
 • možnost včlanitve v sekcije ZBDS in tako spremljati aktivnosti na določenem strokovnem področju in prispevati k njihovi dejavnosti in razvoju (povabilo k včlanitvi v sekcije in pristopna izjava);
 • možnost koristiti oprostitev plačila letnih članarin v knjižnicah iz območja in države (odvisno od politike vsake knjižnice!).

 

Revija Knjižnica

 Člani s poravnano članarino za tekoče leto imate zagotovljeno prejemanje tiskanih izvodov revije Knjižnica:

 • Če revije ne prejemate, prosimo, da nam to sporočite in preverili bomo, ali imamo na sedežu društva vaš pravi domači naslov.
 • Če revije ne želite prejemati, lahko to sporočite na info@dbl.si, članarina v tem primeru ostane nespremenjena.

 

Obveščanje članov in članic

Vse člane prosimo, da nam po potrebi na info@dbl.si sporočite morebitne spremembe vašega e-naslova, na katerega boste preko društvene e-liste [listadbl@list.arnes.si] prejemali obvestila o dogodkih v društvu, Novičnik DBL in druge strokovne informacije.

Društvena obvestila lahko spremljate tudi preko spletne strani (www.dbl.si) in preko Facebookove skupine »Društvo bibliotekarjev Ljubljana«. Po navadni pošti obvestil in vabil ne pošiljamo, se pa sporočen domači naslov koristi za pošiljanje revije Knjižnica. Morebitne spremembe javite na info@dbl.si.

Priponki >>
DBL pristopna izjava
DBL pristopna izjava: častni člani

(Skupno 3.608 obiskov, današnjih obiskov 1)