Članarina 2018 in vpis v sekcije

Spoštovani člani! Kakor vsako leto, vas tudi letos vabimo k poravnavi letošnje članarine. Več na podstrani Postani član. VPIS V SEKCIJE Na spletni strani ZBDS je vzpostavljena e-pristopna izjava za včlanitev v sekcije. Sekcije so stalna delovna telesa Zveze. Zveza ima...

Še nimate nalepkice za 2014?

Kako do nje, je opisano na podstrani Postanite član! Člani DBL imajo: – pravico in dolžnost sodelovati na Občnem zboru Društva, razpravljati in glasovati o delovanju društva, voliti vodstvo; – možnost kandidirati in biti izvoljen v organe društva;...