Spoštovane članice in člani!

Leto je naokoli in zopet je čas za plačilo letne članarine vašemu/našemu društvu in morebitno posredovanje vaših spremenjenih kontaktnih podatkov; e-naslova za obveščanje in naslova za pošiljanje revije Knjižnica.

Višina članarine za koledarsko leto 2020 znaša:
-za zaposlene 25,00 EUR,
-za upokojence in študente 16,00 EUR,

Plačila članarine so oproščeni:
-častni člani DBL in ZBDS in
-brezposelni iskalci zaposlitve z bibliotekarsko izobrazbo ali opravljenim bibliotekarskim izpitom (dokazilo je potrebno priložiti).

Plačilo članarine je možno le z nakazilom na račun društva,
Društvo bibliotekarjev Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 2027 592
BIC KODA: HDELSI22

Priporočen sklic je 00 2020. Položnic na dom ne pošiljamo.
Izkaznico (ob včlanitvi) in nalepkico (ob podaljšanju članstva) prejmete pri poverjeniku v vaši knjižnici (velja za MKL, NUK) oz. vam jo pošljemo na domači naslov.

Za vse dodatne informacije stopite v stik z blagajničarko Majo Peteh, telefon 01 3203 545, e-naslov: maja.peteh@gozdis.si.

Več informacij na spletni strani: http://www.dbl.si/kako-se-vclanim/

*****************************************************************************

PISMO SODELAVCEM IN SODELAVKAM V STROKI

 Spoštovane članice in člani,

knjižničarke in knjižničarji tudi v sodobnem svetu, tako kot že v preteklosti, opravljamo pomembno delo, saj veliko prispevamo k razvoju vsakega posameznika, nato prebivalcev, naroda in družbe. S svojim delovanjem smo hkrati tudi soodgovorni za razvoj družbe in za njen civilizacijski napredek, ker med drugim:

  • ohranjamo našo ustno in pisno kulturno dediščino,
  • med prebivalstvom, zlasti med mladimi, spodbujamo bralno kulturo,
  • podpiramo svoboden pretok informacij, s čimer omogočamo dostop do dosežkov, vedenj in znanj človeštva: informacije posredujemo širši javnosti in tako na različnih področjih izobražujemo naše uporabnike,
  • razvijamo informacijsko, zeleno in druge pismenosti  ter
  • nudimo še mnogo drugih storitev in dejavnosti.

Poleg tega se knjižničarke in knjižničarji v sklopu svojih raznolikih delovnih zadolžitev in aktivnosti povezujemo tudi v profesionalna združenja, kakršno je Društvo bibliotekarjev Ljubljana (DBL), ki je eno od osmih območnih slovenskih bibliotekarskih društev in eno od ustanovnih članov Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS), ki je krovna zveza vseh slovenskih knjižničark in knjižničarjev.

Združenja so pomembna za člane naše profesije kot interesne skupine, ker nam pomagajo, da s svojim udejstvovanjem pri društvenih aktivnostih dosežemo različne potenciale, ter vplivajo na naš osebni in profesionalni razvoj. Med drugim nam omogočajo:

  • navezovati stike z drugimi kolegi iz stroke ter izmenjavo znanj in izkušenj,
  • izpopolnjevati svoje strokovno znanje na strokovnih srečanjih in prireditvah,
  • ustvarjalno prispevati k razvoju stroke in možnost sooblikovati pomembne dokumente in zakonodajo,
  • zastopati interese zaposlenih v knjižničarski stroki,
  • gojiti pripadnost svojemu poklicu in utrjevati medsebojno povezanost ter kolektivni duh.

S stalnim strokovnim izpopolnjevanjem in nadgradnjo naših bogatih znanj bomo namreč v javnosti prispevali k večjemu ugledu in statusu naše stroke in posledično tudi k njenemu boljšemu ekonomsko-finančnemu položaju. Nenazadnje bomo prispevali tudi k ugledu ustanove, kjer smo zaposleni. Vse je resnično odvisno od nas samih.

V začetku leta si postavljamo tudi nove osebne cilje in pri sebi delamo načrte za prihodnost. Ob tej priložnosti bi vas rada vse povabila k plačilu letne članarine (http://dbl.si/clanarina-2020/), hkrati pa vas prosim, da povabite svoje sodelavke in sodelavce v stroki, ki še niso včlanjeni, da se nam v novem letu pridružijo, Društvu bibliotekarjev Ljubljana (http://dbl.si/kako-se-vclanim/). Tudi tako bomo našim uporabnikom lahko zagotavljali najvišjo možno kvaliteto storitev, ki bodo še bolj raznovrstne, učinkovite in vsem na voljo. Skupaj lahko dosežemo več.

Z lepimi pozdravi,

 mag. Ana Zdravje,
predsednica Društva bibliotekarjev Ljubljana (mandat 2019-2022) in vodja zelene Knjižnice Šentvid, MKL

Pismo sodelavcem in sodelavkam v stroki (PDF) >> 

 

(Skupno 651 obiskov, današnjih obiskov 1)