Seje je udeležilo 8 od 11 članov IO in 2 člana NO.

6.  seja DBL je bila dopisna. Člani so potrdili Ireno Sešek za kandidatko za podpredsednico ZBDS. Na Občnem zboru ZBDS, 27. februarja 2012, je Irena Sešek že bila izvoljena za podpredsednico ZBDS.

Prisotni so pregledali poročilo za leto 2011 in načrt dela za 2012, ki bo gradivo na Zboru članov DBL.
Blagajničarka je poročala o trenutnem stanje vplačanih članarin za leto 2012, ki je 133. Članom, ki še niso poravnali svoje obveznosti, bomo poslali obvestilo.
Izvajajo se priprave na Zbor članov, ki bo v Knjižnici Domžale, v ponedeljek 26. marca 2012.

Priprave na strokovno srečanje “Poklicna pot bibliotekarja” bo v Trubarjevi hiši literature, v torek, 24. aprila 2012. Srečanje je namenjeno posredovanju izkušenj in mnenj
glede zaposlitvenih možnosti diplomiranih bibliotekarjev, delovnih pogojev, dodatnih izobraževanj ipd. Namenjeno je študentom bibliotekarstva, saj jim želimo omogočiti neformalno
srečanje z bodočimi delodajalci in sodelavci. Vabila sogovornikom, predvsem diplomantom bibliotekarstva z zanimivimi izkušnjami, so že bila posredovana.

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)