Vabimo vas na drugo srečanje v novem ciklu predavanj

Popoldan z DBL

z naslovom

“Oblikovanje in vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti”,

ki bo potekalo v ponedeljek, 9. maja 2022, ob 14.00, v dvorani, v 3. nadstropju MKL, Kersnikova 2.
Predavanje bo mogoče spremljati tudi preko aplikacije Zoom.

Povezava do Zoom dogodka: https://us06web.zoom.us/j/84768128017

Predavala bo dr. Doris Dekleva Smrekar.

dr. Doris Dekleva Smrekar

Vsebina predavanja:
Veliko odločitev v znanstveni produkciji temelji na ekspertnem ocenjevanju. Verodostojno vrednotenje kakovosti znanstvene produkcije je postalo zelo pomembno, ko se je z znanstveno-tehnološkim razvojem povečala tudi produkcija znanstvenih del in s tem tekmovalnost v znanosti ter pomembnost ustrezne delitve sredstev za raziskave. Mehanizem ekspertnega (kolegialnega) ocenjevanja je zgodovinsko utemeljen način zagotavljanja kakovosti v znanosti, s katerim znanstvena skupnost zagotavlja avtonomnost in verodostojnost znanstvenih dognanj. Poleg ekspertnosti je odločilen dejavnik pri odločanju tudi človeški faktor, zato so poglavitnega pomena profesionalne in osebne etične norme.

Proučevanje sistema ekspertnega ocenjevanja v osnovi poteka z dveh vidikov: upravnega, katerega cilj je racionalizacija in posodobitev postopkov, in vsebinskega, katerega cilj je dosega maksimalne objektivnosti ocenjevanja. Pri vrednotenju delovanja sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti so pomembna stališča vseh treh glavnih vključenih subjektov: raziskovalcev (prijaviteljev), ekspertnih ocenjevalcev (recenzentov) in administratorjev (strokovnih sodelavcev), ki vodijo postopke dodeljevanja sredstev za raziskave. Tem se pridružujeta še širša znanstvena skupnost in javnost. Tako je bilo usmerjeno tudi raziskovanje v sklopu predstavljene doktorske disertacije, katere rezultati podajajo usmeritve za oblikovanje in vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti ter aplikativne možnosti za njihovo racionalizacijo in posodabljanje, pričujoče predavanje pa širše razumevanje kompleksnosti te tematike.

Predstavljena bo doktorska disertacija, katere rezultati podajajo izhodišča za oblikovanje in vrednotenje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti ter aplikativne možnosti za njihovo racionalizacijo in posodabljanje, pričujoče predavanje pa širše razumevanje kompleksnosti te tematike.

O predavateljici:

Dr. Doris Dekleva Smrekar je zaposlena v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani (CTK). Po osnovni izobrazbi je univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture in je v CTK-ju kot informacijska specialistka zadolžena za področja arhitekture, urbanizma in industrijskega oblikovanja. V povezavi s tem je opravila znanstveni magisterij z naslovom »Informacijska podpora za načrtovanje v arhitekturi: raziskava potreb in razpoložljivih virov (znanstveno-tehničnih) informacij«. Doktorirala je na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, na področju informacijskih ved pod mentorstvom red. prof. dr. Primoža Južniča. Kot vodja Osrednjega specializiranega informacijskega centra za tehniške vede (OSICT) sodeluje pri vrednotenju znanstvenih del v sistemu SICRIS ter koordinira dejavnost vodenja bibliografij raziskovalcev v CTK. Je članica uredniškega odbora revije Knjižnica in članica Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost.

Vabilo v PDF >>

(Skupno 260 obiskov, današnjih obiskov 1)