Društvo bibliotekarjev Ljubljana vabi na predavanje:

»Drobni tisk – tudi to je knjižnično gradivo«
v izvedbi Veronike Potočnik, vodje zbirke drobnega tiska in sive literature v NUK.

Drobni tisk je po zakonu skupno ime za publikacije v obsegu do štirih strani (na primer razglednice, lepaki ali plakati, letaki, trosilni listki, obrazci, potrdila, nalepke, vizitke) ali več strani, če na njih ni strnjenega avtorskega besedila (na primer večje tiskovine, prospekti, koledarji, izkaznice), pa tudi kataloge, gledališke in druge programe, navodila, vabila in podobno. Male in velike knjižnice iz različnih razlogov (domoznanstvo, zbiranje publikacij matične ustanove) to gradivo zbirajo in hranijo, pri tem pa se srečujejo z mnogimi problemi. Avtorica bo predstavila rešitve katalogizacije in inventarizacije drobnega tiska, primerne za vse tipe knjižnic. Spregovorila bo tudi o načinu hranjenja.

Predavanje bo v torek, 15. februarja 2011 ob 15h na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete UL, Večna pot 83, predavalnica P6 (dostop LPP št. 14, parkirišče zagotovljeno).

Zaradi lažje izvedbe vas prosimo za prijavo (ime in priimek, ustanova, e-naslov) na e-naslov info@dbl-drustvo.si.

Po zaključku sledi družabno srečanje.

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)