Spoštovane članice in člani,

v letošnjem letu poteče štiriletni mandat predsednici društva, članom Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, ki so bili izvoljeni na Volilnem Zboru članov 12. marca 2019. Na podlagi Pravil Društva bibliotekarjev Ljubljana z dne 19. 11. 2010 in Poslovnika o delu organov in delovnih teles Društva bibliotekarjev Ljubljana z dne 22. 11. 2022 objavljam

»Razpis kandidacijskega postopka za organe Društva bibliotekarjev Ljubljana za mandatno obdobje 2023–2027«.

Članstvo v Društvu bibliotekarjev je strokovna odgovornost in strokovni izziv, čast ter privilegij, zato vse člane vabim k aktivnemu soustvarjanju našega društva. Ker želimo k delu v organih Društva privabiti čim več članic in članov, vas vabimo h kandidaturi za organe Društva. Kandidate lahko predlagajo skupine članov ali posamezniki, lahko se predlagajo tudi sami. Kandidirajo lahko le člani DBL (ki imajo poravnano članarino za tekoče leto), in sicer za naslednje funkcije:

  • član Izvršnega odbora – predsednik društva (voli se en član),
  • član Izvršnega odbora – podpredsednik društva (voli se en član),
  • član Izvršnega odbora – blagajnik društva (voli se en član),
  • član Izvršnega odbora (voli se do 8 članov),
  • član Nadzornega odbora (voli se 3 člane),
  • član Častnega razsodišča (voli se 3 člane).

Tričlansko Kandidacijsko komisijo za izvedbo postopka volitev organov in delovnih teles Društva, je imenoval IO DBL na 29. seji dne 18. 1. 2023 in jo sestavljajo mag. Aleš Klemen (predsednik), Nataša Knap (članica) in Polona Marinšek (članica).

Izpolnjene obrazce (OBRAZEC), prosim, pošljite najkasneje do 28. februarja 2023, in sicer preko e-pošte na volitve@dbl.si ali v fizični obliki izpolnjene in natisnjene na naslov Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana s pripisom Volitve DBL 2023 – ne odpiraj.

Volilni Zbor članov našega Društva bibliotekarjev Ljubljana bo predvidoma v torek, 14. marca 2023, ob 15.30 v Knjižnici Bežigrad.

Lepo vas pozdravljam,

Ana Zdravje predsednica DBL

(Skupno 194 obiskov, današnjih obiskov 1)