Knjižnica slovenske skupnosti v Shanghaju

Spoštovani člani in članice DBL! Ob Dnevu slovenskih splošnih knjižnic so zapisali, da vsaj četrtina Slovencev zahaja v splošne knjižnice in »da ljudje prepoznavajo korist knjižnice …«. Veseli smo tega dejstva, še posebej, kadar se potrdi in do nas pride pobuda,...